Search
  • ניצן קטינקה

האם עצתו של אוסקר וויילד "תהיה עצמך, כל השאר תפוסים" זו עצה מועילה או שמה מתסכלת?

Updated: Nov 8, 2021

בעידן שבו מדברים הרבה על "להיות עצמך", אני שומרת לעצמי את הזכות לפעמים גם קצת לשכוח מלהיות עצמי, שכן בכל מקרה יש סיכוי קטן מאוד שאהיה מישהו אחר (כמובן שרק ברמת התחושה האישית). ליתר דיוק נראה לי שכאשר אחד מתכוון יותר מדי "להיות הוא עצמו" הוא מסתכן בהתחזות לצל של כל מה שהכיר לאורך חייו.

מכאן, הדבר הנכון הוא כמובן לשמר את דרכך ואת האמת הפנימית שלנו, אבל מנגד ישנה חשיבות רבה להתמזגות בחברה והקהילה מסויימת.


אוסקר ווילד, גם הצהיר בהומור כי יש "סיכוי אף הקטן מאוד שאהיה מישהו אחר", בעוד שהציטוט הנבדק מציע רציונל קומי אחר: "כל השאר כבר תפוסים", אבל העיקר היה דומה.


מעניין לציין שאוסקר הזהיר את עצמו מפני ניסיון מודע להיות באמת הוא.


9 views0 comments